Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biofilm

Tag Archives: biofilm

Pilići sistem za napajanje vodom

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta

Pili?i sistem za napajanje – Uzgajiva?i živine uglavnom nisu dovoljno upoznati sa pojavom bioloških naslaga koje se formiraju u sistemu za pojenje. Biološke naslage (biofilm) koje se stvaraju unutar cevi, rezervoara i pojilica nije lako ukloniti, ali je neophodno shvatiti da je ona idealana podloga za neke patogene organizme opasne za živinu. Kada u vodi do?u u dodir sa ?vrstom ... Read More »