Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biofertilizacija kvalitet

Tag Archives: Biofertilizacija kvalitet

Biofertilizacija za visoke prinose i zdravlje biljaka

grinje oprašivanje biljaka folijarna zaštita paradajza povrće

BIOFERTILIZACIJA  Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu ?ubriva, kompeksnu zaštitu biljaka od bolesti i šteto?inakao i maksimalno koriš?enje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali ,sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života.  Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, uti?e da tradicionalni sistem poljoprivredne ... Read More »

Biofertilizacija obezbeđuje visoki prinos, kvalitet

plasticni malč organska proizvodnja hlor

Biofertilizacija . Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu ?ubriva, kompeksnu zaštitu biljaka odi bolesti i šteto?ina kao i maksimalno koriš?enje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali, sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života. Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, uti?e da tradicionalni ... Read More »