Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bioenergija

Tag Archives: bioenergija

Konferencija obnovljivih izvora energije

Međunarodna konferencija SEE ENERGY – Connect & Supply 2016 u Novom Sadu, koju organizuje Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO, sa ciljem umrežavanja domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije /  15-16.11.2016. godine  Master centar Novi Sad Usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministartsvo rudarstva i energetike podstiče proizvodnju električne energije korišćenjem OIE, i kroz nove „feed-in“ tarife ... Read More »

Biomasa novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji

Biomasa – novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji “Zelena energija”. Nova šansa da se biomasa ponudi na tržištu kako Srbije tako i zemalja Evropske Unije. Na jednom mestu se mogu susresti prerađivači i kupci, ubrza promet i proširi broj potencijalnih kupaca. Biomasa je najdinamičniji segment u razvoju energetike i najisplativija oblast za investicije, ali se u Srbiji nažalost koristi ... Read More »