Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bioenergija

Tag Archives: bioenergija

Konferencija obnovljivih izvora energije

Me?unarodna konferencija SEE ENERGY – Connect & Supply 2016 u Novom Sadu, koju organizuje Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO, sa ciljem umrežavanja doma?ih i me?unarodnih kompanija uklju?enih u sektor obnovljivih izvora energije /  15-16.11.2016. godine  Master centar Novi Sad Usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministartsvo rudarstva i energetike podsti?e proizvodnju elektri?ne energije koriš?enjem OIE, i kroz nove „feed-in“ tarife ... Read More »

Biomasa novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji

Biomasa – novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji “Zelena energija”. Nova šansa da se biomasa ponudi na tržištu kako Srbije tako i zemalja Evropske Unije. Na jednom mestu se mogu susresti prera?iva?i i kupci, ubrza promet i proširi broj potencijalnih kupaca. Biomasa je najdinami?niji segment u razvoju energetike i najisplativija oblast za investicije, ali se u Srbiji nažalost koristi ... Read More »