Wednesday, 15 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biodiverzitet

Tag Archives: biodiverzitet

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

ipard iskustva kukuruz manjak

Integralna zaštita biljaka od šteto?ina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka doma?ina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto ozna?ene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u ... Read More »