Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: biodiverzitet

Tag Archives: biodiverzitet

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ... Read More »