Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BIODINAMIČKA

Tag Archives: BIODINAMIČKA

BIODINAMIČKA poljoprivreda poseban način proizvodnje

žičnjaci skočibube

Biodinamićka poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio ćuveni austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner poćetkom dvadesetog veka. Osnovna Štajnerova teza je bila postojanje „životne sile“ u poljoprivrednim kulturama i zemljištu. Ove „životne sile“ se umanjuju i gube primenom pesticida i veštaćkih đubriva, a podstiču takvim uzgojom biljaka i životinja koji sledi ustaljene prirodne tokove. Ovaj vid poljoprivrede uključuje ... Read More »

BIODINAMIČKA poljoprivreda odgovor na izazov

BIODINAMI?KA poljoprivreda. Sadašnji trenutak u svetskoj ekonomiji karakteriše mit da je cilj ekonomije ubrzani rast. Profesor Herman Dejli, koji predaje ekonomiju ekologije, uporedio je svetsku ekonomiju sa stanjem jednog engleskog mladi?a, on je ( usled organskog poreme?aja ) po?eo ubrzano da raste. Njegovi unutrašnji organi nisu bili u stanju da prate taj nagli rast, pa je preminuo u svojoj 22. ... Read More »