Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BIODINAMIČKA poljoprivreda

Tag Archives: BIODINAMIČKA poljoprivreda

BIODINAMIČKA poljoprivreda odgovor na izazov

BIODINAMI?KA poljoprivreda. Sadašnji trenutak u svetskoj ekonomiji karakteriše mit da je cilj ekonomije ubrzani rast. Profesor Herman Dejli, koji predaje ekonomiju ekologije, uporedio je svetsku ekonomiju sa stanjem jednog engleskog mladi?a, on je ( usled organskog poreme?aja ) po?eo ubrzano da raste. Njegovi unutrašnji organi nisu bili u stanju da prate taj nagli rast, pa je preminuo u svojoj 22. ... Read More »

BIODINAMIČKA poljoprivreda poseban način proizvodnje

Biodinami?ka poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio ?uveni austrijski filozof, nau?nik i pisac Rudolf Štajner po?etkom dvadesetog veka. Osnovna Štajnerova teza je bila postojanje „životne sile“ u poljoprivrednim kulturama i zemljištu. Ove „životne sile“ se umanjuju i gube primenom pesticida i vešta?kih ?ubriva, a podsti?u takvim uzgojom biljaka i životinja koji sledi ustaljene prirodne tokove. Ovaj vid poljoprivrede ... Read More »