Monday, 25 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biljne vaši na kukuruzu

Tag Archives: Biljne vaši na kukuruzu

Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

biljne vaši

Biljne vaši na kukuruzu su često prisutne, ali retko dovode do značajnog smanjenja prinosa, ali u pojedinim godinama neke vrste ispoljavaju direktnu štetnost. Na kukuruzu mogu da se nađu više vrsta biljnih vašiju, od kojih se samo jedna (Tetraneura ulmi) razvija na korenu, a ostale na nadzemnim delovima( Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Sipha maydis i Sitobion avenae).Biljne vaši obrazuju ... Read More »