Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

Tag Archives: Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

Biljne vaši na kukuruzu su često prisutne, ali retko dovode do značajnog smanjenja prinosa, ali u pojedinim godinama neke vrste ispoljavaju direktnu štetnost. Na kukuruzu mogu da se nađu više vrsta biljnih vašiju, od kojih se samo jedna (Tetraneura ulmi) razvija na korenu, a ostale na nadzemnim delovima( Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Sipha maydis i Sitobion avenae).Biljne vaši ... Read More »