Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

Tag Archives: Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

Biljne vaši na kukuruzu – zaštita

Biljne vaši na kukuruzu su ?esto prisutne, ali retko dovode do zna?ajnog smanjenja prinosa, ali u pojedinim godinama neke vrste ispoljavaju direktnu štetnost. Na kukuruzu mogu da se na?u više vrsta biljnih vašiju, od kojih se samo jedna (Tetraneura ulmi) razvija na korenu, a ostale na nadzemnim delovima( Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Sipha maydis i Sitobion avenae).Biljne vaši ... Read More »