Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biljke za zelenišno đubrenje

Tag Archives: Biljke za zelenišno đubrenje

Biljke za zelenišno đubrenje u voćnjaku

Biljke za zelenišno ?ubrenje u vo?arstvu se gaje s ciljem: 1) Da stvaraju veliku biljnu masu koja, kada se zaore, obogati zemljište organskim tj. mineralnim materijama (dobijaju se razlaganjem org. materija), ?ime se stvaraju povoljniji uslovi za razvoj mikroorganizama (odgovornih za bolju ni lakšu ishranu vo?aka hranivima iz zemljišta); 2) Zelenišno ?ubrenje povoljno deluje i na strukturu zemljišta, poboljšava toplotni ... Read More »