Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biljke za zelenišno đubrenje

Tag Archives: Biljke za zelenišno đubrenje

Biljke za zelenišno đubrenje u voćnjaku

hloroza leti kajsija apopleksija nova temperatura faktor kalemljenje na

Biljke za zelenišno đubrenje u voćarstvu se gaje s ciljem: 1) Da stvaraju veliku biljnu masu koja, kada se zaore, obogati zemljište organskim tj. mineralnim materijama (dobijaju se razlaganjem org. materija), čime se stvaraju povoljniji uslovi za razvoj mikroorganizama (odgovornih za bolju ni lakšu ishranu voćaka hranivima iz zemljišta); 2) Zelenišno đubrenje povoljno deluje i na strukturu zemljišta, poboljšava toplotni režim ... Read More »