Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biljke štite

Tag Archives: Biljke štite

Biljke koje štite povrtarske kulture pomoć u Vašoj bašti

kopriva organsko đubrivo biljke koje štite

Biljke koje štite – Svi smo svesni činjenice da živimo u veoma zagađenoj okolini, tako da smo postali osetljivi i na sam pomen hemijskih preparata za zaštitu biljaka. Već duži niz godina na ceni je “neprskana hrana”.U organskoj poljoprivredizabranjeni su svi sintetički peticidi i herbicidi. Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preparatii najčešće se koriste kao preventivna sredstva.Takođe se koriste ... Read More »

Biljke štite u organskoj poljoprivredi

paštrnak povrće zaštitna

Biljke štite – Svi smo svesni ?injenice da živimo u veoma zaga?enoj okolini, tako da smo postali osetljivi i na sam pomen hemijskih preparata za zaštitu biljaka.  U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sinteti?ki pesticidi i herbicidi. Ve? duži niz godina na ceni je “neprskana hrana”. Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i naj?eš?e se koriste kao preventivna ... Read More »

Biljke štite i čuvaju vaše posadjeno povrće voće

Biljke štite – Neke ukrasne, lekovite i za?inske biljke se seju sa povr?em i vo?em da ih zaštite jer stvaraju materije koje su smrt za mnoge mikroorganizme a i odbijaju šteto?ine i izaziva?e bolesti. Ako se umesto jedne u lejama bašte gaji više kultura prednost je mnogostruka. Mešovite kulture obezbe?uju ve?i prinos jer se bolje iskoriš?ava zemljište i manje iscrpljuje, ... Read More »