Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Biljke indikatori

Tag Archives: Biljke indikatori

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Biljke indikatori – s obzirom na stanje tla – Me?u biljkama, koje pružaju veliku pomo? pri odre?ivanju vrste – stanja tla, su samonikle biljke i korovi. Prisutnost odre?ene vrste biljke okvirno može dati informaciju o stanju tla, npr. kiselo – bazno tlo, zbijeno – propusno tlo, vlažno – suho tlo i sl.  Biljke indikatori – pomo? kod razli?itih vrsta tla ... Read More »