Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bilje

Tag Archives: bilje

LEKOVITO bilje, način da ostvarite profit

lekovito bilje kamilica

LEKOVITO bilje – Zanimanje za plantažu uzgoj ljekovitog i aromati?nog bilja inicirala je potražnja prera?iva?ke industrije ?iji se krajnji proizvodi temelje na lekovitom i aromati?nom bilju, kao i potreba za sirovinama ujedna?ene kvaliteta i kvantiteta. Intenzivnije plantažno gajenje datira od 50-tih godina prošlog veka, a od 70-ih neke lekovite i aromati?ne vrste se u potpunosti uvode u kulturu, što zna?i da ... Read More »

Lekovito bilje i mogućnosti za izvoz

Lekovito bilje –  Naše podneblje je pogodno za gajenje lekovitog bilja koje je veoma traženo na tržištu EU. Naši susedi su krenuli velikim koracima uzgajanja kamilice i KOPRIVE! Lekovito i aromati?no bilje zauzima sve više obradivih površina u Hrvatskoj. ?isto?a zemljišta, povoljni klimatski uvjeti i uzgoj bez hemijskih preparata razlozi su zbog kojih naši proizvodi na bazi lekovitog bilja lako ... Read More »

LEKOVITO BILJE može zaposliti ljude na selu

LEKOVITO BILJE – Zahvaljuju?i geografskim, geološkim i geomorfološkim karakteristikama, kao i prirodnim uslovima na prostoru Srbije raste veliki broj razli?itih biljnih vrsta. U održivom razvoju sektora lekovitog i aromati?nog bilja sigurno najve?i zna?aj ima podsticanje plantažnog gajenja vrsta, bilo sa aspekta tražnje, ili pak sa aspekta zaštite i o?uvanja prirode. Lekovite i aromati?ne biljke sakupljaju se ili gaje zbog aktivnih ... Read More »

Lekovito bilje izvor zarade na manje hektara

Lekovito bilje – Po zvani?nim podacima u celoj Srbiji lekovito bilje se gaji na površini oko 2000 hektara. Samo u okolini sela Bavaništa nalaze se plantaže lekovitog i za?inskog bilja na površini ve?oj od 500 hektara. Gaje se menta (nana), kamilica, mati?njak, o?ajnica, origano, miro?ija, peršun i druge kulture.  Ljubiša Stevanovi?, proizvo?a? je lekovitog i za?inskog bilja. Najviše gaji peršun ... Read More »