Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bezvirusni materijal

Tag Archives: bezvirusni materijal

Dobit gajenje voća kao isplativa investicija gazdinstva

budžet dobit gajenje

Dobit gajenje vo?a – Uspešnost vo?arske proizvodnje – Aleksandar Miti? Uspešnost vo?arske proizvodnje je neostvarljiva i prosto nemogu?a bez tri veoma bitna ?inioca ili faktora u procesu podizanja intezivnog i savremenog plantažnog vo?njaka, i to zemljište ili unutrašnji faktor, klima kao ekološki ili spoljni faktor i sadni materijal kao nosilac i karika od koje zavisi rentabilnost proizvodnje. Zemljište sa svojim fizi?kim, ... Read More »