Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: berbe

Tag Archives: berbe

Kupina nega zasada posle obavljene berbe

kupina sorta nega razmnožavanje kupine voćna vina đubrenje kupine

Kupina nega (Rubus spp.) Ima veliki ekonomski zna?aj u grupi vo?aka sa jagodastim plodovima. Uvo?enjem novih sorti sa boljim ekonomsko biološkim potencijalom u proizvodnji kupine, stavljaju kupinu u vrh izvoznog potencijala naše zemlje. Njena rentabilnost ogleda se pre svega u brzom stupanju na rod, redovitom i obilnom ra?anju, jednostavnom gajenju i vrlo hranjivim plodovima. Plodovi kupine bogati su vo?nim še?erima, ... Read More »

Prihrana vinove loze tokom čitave sezone

Prihrana vinove loze azotnim ?ubrivom KAN-om obavlja se rano u prole?e kod prve obrade zemljišta jer ?e najve?i deo azota vinova loza iskoristi do cvetanja. Preporu?uje se dodati, uvažavaju?i koli?inu azota doda u pri jesenjem ?ubrenju, 10 g/m2 KAN-a 27% N. Prihrana se obavlja u dva navrata, i to po?etkom vegetacije i posle cvetanja ili ½ po?etkom vegetacije, ¼ posle ... Read More »