Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: berba

Tag Archives: berba

Rotkvica podnosi niske temperature

rotkvica

Rotkvica je jednogodišnja biljka čiji se zadebljali koren i listovi koriste u ljudskoj ishrani. Ova biljka ima umerene zahteve za toplotom i raste kada je vreme prohladno i vlažno, na humusnom zemljištu, dobre strukture zbog svog korena, koje posle navodnjavanja ne stvara pokoricu. Reakcija zemljišta treba da je između Ph 5-7. Podnosi niske temperature do -6 C, klija na 2-3 ... Read More »

Nakon berbe, alternativna rodnost voćaka

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje Autohtone sorte jabuka

Nakon  berbe koja se iz razloga obilatog roda, deficita ambalaže i lepog vremena produžila i previše, vo?are o?ekuje niz poslova. Na prvom mestu unos NPK-a ?ubriva u kombinaciji sa dopunskom obradom zemljišta i kontrola aktivnih rupa glodara. Ipak, jedna od operacija o kojoj treba da se razmišlja u doglednom periodu, a prema tome koliko vremenske prilike dozvole je i po?etak ... Read More »

Radovi u voćnjaku posle berbe za sledeći rod

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Rad?vi u v??n??ku p?sl? b?rb? –  ?k? ??s?n bud? t?pl? i sun??n?, k?? pr?šl? g?din?, im???m? pr?bl?m? sa ?db?civ?nj?m liš??. V??k? n??? pr?p?zn?ti d? ?? vr?m? pripr?me z? zimu i z?ust?vljanje v?g?t?tivnog r?sta i sm?njenje pr?c?sa f?t?sint?z?, ? pr?izv?d?n? hr?niv? tr?nsp?rt?v?ti i skl?dištiti u k?r?nu, n?g? ?? i d?l?? n?st?viti v?liku pr?izv?dnju hr?niv? n?st?lih f?t?sint?z?m k??u ?? k?ristiti z? d?l?i ... Read More »

Vršac – Dani berbe grožđa, 14 – 17. 09 2017.

vrsac bor

Vršac i grož?e – za vikend svi putevi vode u Vršac. Po 60. put se održava manifestacija “Dani berbe grož?a” u slavu grož?a i vina. Vršac je grad koji se di?i viševekovnim gajenjem vinove loze. Gudurica se proslavila svojim vinogradima. Tokom dana slavlja organizuje se karneval,  de?ji maskenbal, nagradna igra “Grož?e iz aviona”, biciklisti?ki karavan “U pohode vinogradima”. Svake ve?eri se ... Read More »

Grožđebal Sremski Karlovci, 8-10. 09 2017.

vino čaša game sorta vinarija stariledinci

Grož?ebal 2017. –  U Sremskim Karlovcima, prestonici vina, za vikend je veliki zbor najboljih vinara. Zlatne kapi iz vinograda sa brda oko Sremskih Karlovaca su preto?ene u boce koje ?e Vam doneti radost, podsetiti na muziku iz mladosti , vratiti  se?anja na stare ljubavi …. Branko Radi?evi?, besmrtni Branko, je pevao:  … Tambur, tambur, sitna tamburice, udri, pobro, u si?ane ... Read More »

Banoštorski dani grožđa – vikend za vino

cokot vinograd djubriva

Banoštorski dani grož?a – tokom vikenda svi putevi vode u Banoštor, pitomo selo pored Dunava. U subotu je zvani?no otvaranje manifestacije u 13 i 30 sati, ali do?ite u 11 sati da uz zvuke tambure posmatrate povorku u?esnika., vidite kako se nekada od grož?a dobijalo vino. Do ve?eri ?e Vam brzo pro?i vreme i u 22 sata koncert Milana Topalkovi?a. ... Read More »

Berba šljive i transport plodova

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Berba šljiva i ambalaža – Postoje tri kvalitetne kategorije šljiva u svežem stanju. Prem? kv?litetu, šljive se st?vlj?ju u promet k?o šljive ekstr? kv?litet?, I kv?litet? i II kv?litet?. Ekstra klasa. Šljive ekstr? klase mor?ju biti ujedn??ene po obliku, boji i veli?ini, obr?ne rukom sa peteljkom, ner?spuknute i bez ik?kvih drugih nedost?t?k?. U jedinici p?kov?nj? šljive ovog kv?litet? mogu s?drž?ti ... Read More »

Berba borovnica, transport i skladištenje

borovnica biologija kalkulacija

Berba borovnica – Visokožbunasta borovnica spada u kulture sa velikim zahtevima kada je u pitanju priprema zemljišta za sadnju. Ova voćna vrsta ima specifične zahteve u pogledu PH vrednosti , sadržaja organske materije, vlažnosti i drugih parametara sa kBerba borovnice se obično proteže u periodu od 6 do 8 nedelja s obzirom da postoje rane, srednjerane i pozne sorte. Svaka sorta ... Read More »

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Vinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i šteto?ine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenja?i, pepelnici) i šteto?inama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz ... Read More »

Jagode nega zasada posle berbe za sledeći rod

jagode podsticaji

Jagode nega zasada – Jagoda je u svetu prisutna vec vekovima .Prvi zapisi poti?u iz vremena Rimskog carstva, kada su konzumirani plodovi divljih formi, Fragaria vesca. Na dvoru Luja XIV, u srednjem veku, organizuje se uzgajanje iste vrste. Tek nakon stvaranja hibrida Fragaria x ananassa u 18. veku zapo?inje ozbiljno širenje jagode.I ntezivna proizvodnja jagoda organizuje se polovinom 20. veka ... Read More »