Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: berba

Tag Archives: berba

Berba borovnica, transport i skladištenje

visokožbunasta borovnica biologija kalkulacija berba borovnica

Berba borovnice se obično proteže u periodu od 6 do 8 nedelja s obzirom da postoje rane, srednjerane i pozne sorte. Svaka sorta se bere tri do sedam puta u intervalu od 5 do 7 dana u zavisnosti od osobina sorte i vremenskih uslova. Plodovi borovnice nisu osetljivi kao plodovi maline. Beru se samo zreli plodovi plave boje, pošto su ... Read More »

Jagode nega zasada posle berbe za sledeći rod

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad

Jagode nega zasada – Jagoda je u svetu prisutna već vekovima .Prvi zapisi potiču iz vremena Rimskog carstva, kada su konzumirani plodovi divljih formi, Fragaria vesca. Na dvoru Luja XIV, u srednjem veku, organizuje se uzgajanje iste vrste. Tek nakon stvaranja hibrida Fragaria x ananassa u 18. veku započinje ozbiljno širenje jagode.I ntezivna proizvodnja jagoda organizuje se polovinom 20. veka ... Read More »

Berba pravilno vreme određuje zaradu

dunja u vočnjaku berba pravilno

Berba pravilno – Pravilan momenat berbe produžava upotrebnu vrednost plodova i omogućuje njihovo bolje čuvanje. Postoji više metoda za određivanje optimalnog vremena berbe, a momenat berbe će zavisiti i od namene plodova (za preradu, upotreba u svežem stanju i sl.) 80% kvaliteta voća potiče iz voćnjaka! 10% potiče iz perioda između berbe i čuvanja, dok je za samo 10% zaslužno ... Read More »

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza

Vinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i štetočine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenjači, pepelnici) i štetočinama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz ... Read More »

Rotkvica podnosi jako niske temperature

rotkvica

Rotkvica je jednogodišnja biljka čiji se zadebljali koren i listovi koriste u ljudskoj ishrani. Ova biljka ima umerene zahteve za toplotom i raste kada je vreme prohladno i vlažno, na humusnom zemljištu, dobre strukture zbog svog korena, koje posle navodnjavanja ne stvara pokoricu. Reakcija zemljišta treba da je između Ph 5-7. Podnosi niske temperature do -6 C, klija na 2-3 ... Read More »

Nakon berbe, alternativna rodnost voćaka

zimsko kalemljenje jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba proređivanje

Nakon  berbe koja se iz razloga obilatog roda, deficita ambalaže i lepog vremena produžila i previše, voćare očekuje niz poslova. Na prvom mestu unos NPK-a đubriva u kombinaciji sa dopunskom obradom zemljišta i kontrola aktivnih rupa glodara. Ipak, jedna od operacija o kojoj treba da se razmišlja u doglednom periodu, a prema tome koliko vremenske prilike dozvole je i početak zimske ... Read More »

Berba šljive i transport plodova

cijano-vodonična šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Berba šljive i ambalaža – Postoje tri kvalitetne kategorije šljiva u svežem stanju. Prema kvalitetu, šljive se stavljaju u promet kao šljive ekstra kvaliteta, I kvaliteta i II kvaliteta. Ekstra klasa. Šljive ekstra klase moraju biti ujednačene po obliku, boji i veličini, obrane rukom sa peteljkom, neraspuknute i bez ikakvih drugih nedostataka. U jedinici pakovanja šljive ovog kvaliteta mogu sadržati do ... Read More »

Rani kupus na otvorenom polju

rasad rani kupus setva kupusa kupus kasni

Rani kupus na otvorenom – U Leskovačkom kraju setva za proizvodnju rasada ranog kupusa na otvorenom počinje tokom januara i februara, u toplim lejama i kontejnerima. Rasadjivanje se obavlja, zavisno od vremena setve, vremenskih prilika i planiranog plasmana krajem februara, tokom marta i aprila, a berba zavisno od klimatskih prilika i osobine hibrida krajem maja, tokom juna i jula. Sadnju kupusa ... Read More »

Berba kukuruza sa žitnim kombajnom

kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol

Berba kukuruza se može vršiti i univerzalnim žitnim kombajnom uz nužna podešavanja. Na velikim imanjima i poslednjih godina kod sve većeg broja poljoprivrednih proizvođača za berbu kukuruza se koristi žitni kombajn. Primenom kombajna vrši se berba, komušanje i krunjenje zrna. Na žitnom kombajnu je potrebno dobro podesiti adapter za berbu klipa kukuruza. Berba kukuruza može započeti sa vlažnošću zrna od ... Read More »

Berba pravi termin uz pomoć naučnih metoda

Berba pravi termin Pravilno odre?ivanje momenta berbe je od velikog uticaja na dužinu uspešnog ?uvanja. Za odre?ivanje momenta berbe koriste se razli?ite metode od kojih se u praksi naj?eš?e primenjuju: 1. Jodno – skrobni test Ovom metodom prati se proces razgradnje skroba u plodovima. Kako sazrevanje plodova odmi?e, skrob se sve više razgra?uje na proste še?ere. Budu?i da se skrob ... Read More »