Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Berba kukuruza sa žitnim kombajnom

Tag Archives: Berba kukuruza sa žitnim kombajnom

Berba kukuruza sa žitnim kombajnom

Berba kukuruza se može vršiti i univerzalnim žitnim kombajnom uz nužna podešavanja. Na velikim imanjima i poslednjih godina kod sve ve?eg broja poljoprivrednih proizvo?a?a za berbu kukuruza se koristi žitni kombajn. Primenom kombajna vrši se berba, komušanje i krunjenje zrna. Na žitnom kombajnu je potrebno dobro podesiti adapter za berbu klipa kukuruza. Berba kukuruza može zapo?eti sa vlažnoš?u zrna od ... Read More »