Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Berba grožđa kada

Tag Archives: Berba grožđa kada

Berba grožđa i određivanje pravog vremena

berba

Berba grožđa Određivanje zrelosti grožđa ima veliki značaj za obavljanje berbe onda kada njegov sastav i ogranoleptičke osobine najviše odgovaraju njegovoj nameni odnosno tehnološkoj upotrebi. Od sastojaka grožđa posebno su značajni količina šećera i kiselina u njemu. Do pune zrelosti grožđa i dolazi onda kada se na kraju faze sazrevanja ustanovi da se u dva uzastopna merenja, u razmaku od ... Read More »

Berba grožđa kada je pravo vreme za berbu?

Berba grož?a Posebnu pažnju treba obratiti na vreme kada groždje brati. . Groždje se  bere u stanju tehnološke zrelosti”, jer tada ima najpovoljniji hemijski sastav, a prvenstveno se misli na sadržaj še?era od koga nam zavisi koli?ina alkohola (etanola) u budu?em vinu. Medutim, groždje pored še?era, bojenih, mirisnih i drugih hemijskih supstanci, sadrži i organske kiseline, koje ce prilikom prerade ... Read More »