Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Berba borovnica

Tag Archives: Berba borovnica

Berba borovnica, transport i skladištenje

borovnica sorte biologija kalkulacija rezidba borovnice

Berba borovnica – Visokožbunasta borovnica spada u kulture sa velikim zahtevima kada je u pitanju priprema zemljišta za sadnju. Ova voćna vrsta ima specifične zahteve u pogledu PH vrednosti , sadržaja organske materije, vlažnosti i drugih parametara sa kBerba borovnice se obično proteže u periodu od 6 do 8 nedelja s obzirom da postoje rane, srednjerane i pozne sorte. Svaka sorta ... Read More »