Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Beli slez

Tag Archives: Beli slez

Beli slez na jesen, pripreme zemljišta već sad

Beli slez ostaje na jednom zemljištu jednu ili dve godine pa ga treba gajiti u plodoredu ali tako da se na isto zemljište ne vra?a 4-5 godina.Pošto je okopavina, u pogledu preduseva nema nekih posebnih potreba. Obrada zemljišta se obavlja kao i za ostale useve, a oranje treba obaviti što dublje. Priprema zemljišta za setvu odnosno za rasa?ivanje vrši se ... Read More »