Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: beladona

Tag Archives: beladona

Trave na pašnjacima i opasnosti od njih

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost kalijum manjak

Trave na pašnjacima – Na prirodnim travnjacima prisutne su dve vrste korova i to apsolutni i uslovni.Apsolutne korovske vrste na prirodnim travnjacima nanose štete kulturnim biljkama ,ometaju njihov rast  i razvoj. Biljke koji su direktni konkurenti poželjnim travnja?kim vrstama u vegetacionom prostoru, hrani, svetlosti. To su prodorne, brzorastu?e biljke naj?eš?e iz familija Umbelliferae i Compositae. U apsolutne korovske vrste na ... Read More »