Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bela trulež

Tag Archives: bela trulež

SUNCOKRET bolesti tokom razvoja biljaka

Suncokret je podložan mnogim bolestima. Jedna od njih je. plamenja?a suncokreta – (Plasmopara halstedii)  je rašireno oboljenje u svim regionima gajenja ove kulture. Isklju?ivi (obligatni) je parazit jer se može razvijati samo u živim tkivima biljke hraniteljke. Smatra se da su prose?ni gubitci prinosa 5-10%, pa ?ak i preko 50% u povoljnim godinama za razvoj bolesti.. Postoje otporni hibridi, ali ... Read More »