Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BEJBI – BIF – prehrana teladi za budući izvoz

Tag Archives: BEJBI – BIF – prehrana teladi za budući izvoz

BEJBI – BIF – prehrana teladi za budući izvoz

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

BEJBI – BIF – Prehrana teladi za proizvodnju mesa pod nazivom “bejbi-bif”. Režim prehrane predvi?a upotrebu kompletne koncentrirane smese koju je bolje peletirati i manje koli?ine slame, sena, ili druge kabaste hrane koja osigurava celulozu neophodnu za preživanje. Izuzetno je važno posvetiti pažnju prelasku s uobi?ajene mešane prehrane koju su telad imala, na forsiranu ishranu koncentrovanom hranom koju predvi?a proizvodnja ... Read More »