Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: BEJBI – BIF – prehrana teladi za budući izvoz

Tag Archives: BEJBI – BIF – prehrana teladi za budući izvoz

BEJBI – BIF – prehrana teladi za budući izvoz

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

BEJBI – BIF – Prehrana teladi za proizvodnju mesa pod nazivom “bejbi-bif”. Režim prehrane predviđa upotrebu kompletne koncentrirane smese koju je bolje peletirati i manje količine slame, sena, ili druge kabaste hrane koja osigurava celulozu neophodnu za preživanje. Izuzetno je važno posvetiti pažnju prelasku s uobičajene mešane prehrane koju su telad imala, na forsiranu ishranu koncentrovanom hranom koju predviđa proizvodnja “bejbi-bif” ... Read More »