Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: basagran

Tag Archives: basagran

LUCERKA i korovi, kako zaštititi mlade biljke

lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke

LUCERKA  i korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvi?a lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najve?i zna?aj imaju zimski, zimsko-prole?ni i ranoprole?ni korovi. Najzna?ajnije korovske vrste u ovoj fazi su : Capsella bursa pastoris ,Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle ... Read More »