Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: barik vina

Tag Archives: barik vina

Sazrevanje vina daje kvalitetna vina

vina

SAZREVANJE VINA U HRASTOVIM BURADIMA – Ako smo se opredelili u startu za vina, koja ?e odležavanjem u hrastovim buradima godinama biti sve bolja. Veliki izazov, velika odgovornost, ali je doživljaj degustacije takvog vina nezamenjiv i nezaboravan. Hrast je vezan za vino istorijom. Kako je ?ovek otkrio tajnu vina, tako je otkrio i zna?aj hrastovog drveta. Vino je živo bi?e ... Read More »

Razlivanje vina u boce je finale dugog puta

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Razlivanje vina u boce je poslednja faza njegove pripreme za tržište. Kad su razlivena u boce, vina, naro?ito obi?na stona vina, pripremljena su za isporuku. Kvalitetna vina treba da posle razlivanja stoje izvesno vreme u bocama da bi u njima, pri niskom redoks – potencijalu, stekla svoja prava buketna svojstva. Me?utim, i ta se vina posle izvesnog vremena isporu?uju onako ... Read More »