Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Balansirana ishrana

Tag Archives: Balansirana ishrana

Balansirana ishrana siguran prinos kod svinja -ISV

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka pored energije, proteina odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti dopunske koli?ine vitamina i mikroelemenata.         U smešama se vitamini i mikroelementi, uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju permiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim ... Read More »