Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bakteriozna plamenjača kruške

Tag Archives: Bakteriozna plamenjača kruške

Bakteriozna plamenjača jabuke, kruške, dunje…

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća kalem vosak mraz preti voćarstvo voćnjak oprašivanje

Bakteriozna plamenjača – Bakterija Ewinia amylovora ima veliki broj domaćina (jabuka, kruška, dunja, mušmula, ruža, glog, oskoruša i dr.), što otežava njeno suzbijanje. Parazit napada cvetove, lišće, mladare, plodove, grane, debla, pa i koren osetljivih vrsta. Simptomi se javljaljaju u proleće na cvetovima, mladarima koji venu, smežuravaju se i postaju mrkocrni i uginjavaju. Lišće postaje mrkocrne boje, ali ne opada, već ... Read More »