Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bakteriozna plamenjača dunje

Tag Archives: Bakteriozna plamenjača dunje

Bakteriozna plamenjača jabuke, kruške, dunje…

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća

Bakteriozna plamenja?a – Bakterija Ewinia amylovora ima veliki broj doma?ina (jabuka, kruška, dunja, mušmula, ruža, glog, oskoruša i dr.), što otežava njeno suzbijanje. Parazit napada cvetove, liš?e, mladare, plodove, grane, debla, pa i koren osetljivih vrsta. Simptomi se javljaljaju u prole?e na cvetovima, mladarima koji venu, smežuravaju se i postaju mrkocrni i uginjavaju. Liš?e postaje mrkocrne boje, ali ne opada, ... Read More »