Wednesday, 16 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bakterioza

Tag Archives: bakterioza

Bakterioze paprike nanose velike štete

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips organska bakterize paprike

Bakterioze paprike – Bakterioze na paprici najčešće prouzrokuju Pseudomonas syringae pv. suringae, Xantomonas campestris subsp. vesicatoria i Ervinia carotvora subsp. sarotvora. Simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike mogu se uočiti već na kotiledon listovima kod proizvodnje rasada.  Pege su okrugle, nepravilne, u početku tamnozelene i vlažnog izgleda, a kasnije postaju suhe i svetlomrke. Oko pega se obrazuju hlorotični aureole. Na peteljkama i ... Read More »

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

sušenje povrća paprika bakterioza susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća ... Read More »