Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bakterioza paprike

Tag Archives: bakterioza paprike

Bakterioze paprike nanose velike štete

Bakterioze paprike – Bakterioze na paprici naj?eš?e prouzrokuju Pseudomonas syringae pv. suringae, Xantomonas campestris subsp. vesicatoria i Ervinia carotvora subsp. sarotvora. Simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike mogu se uo?iti ve? na kotiledon listovima kod proizvodnje rasada.  Pege su okrugle, nepravilne, u po?etku tamnozelene i vlažnog izgleda, a kasnije postaju suhe i svetlomrke. Oko pega se obrazuju hloroti?ni aureole. Na peteljkama ... Read More »