Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bakterije

Tag Archives: bakterije

BIOFUMIGATORI za siguran početak

biofumigatori ipard program ekonomija

BIOFUMIGATORI – Gajenjem biljaka u plastenicima postiže se visoka produktivnost i dobar ekonomski efekat, ali i tada se mora paziti na plodored. Često se u uzgoju pojavi bolest korena, nematode ako se ne poštuje plodored i posegne se za methyl-bromidom.   Problem sa nematodama je što su one “otporne”- mogu da se umire u nepovoljnim uslovima, za sebe i aktiviraju ... Read More »

Sir i neohodna higijena mleka

sjenička

Sir i neohodna higijena – Mleko i mlečni proizvodi su idelna hrana za ljudsku upotrebu, međutim mleko je i idealno stanište za razne mikro organizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga čine neupotrebljivim za ljudsku ishranu. Jedna od najrasprostranjenija mana sira je rano nadimanje, koja se uglavnom javljaja na prelazu između štalske  i pašnjačke ishrane i leti kada su prisutne visoke ... Read More »

Agrotehnika primena napredne EM tehnologije

AGROTEHNIKA prirodne zemljoradnje – Trudeći se da izvuče maksimum koristi primenom agrotehnike prirodne zemljoradnje, sa minimumom uloženog fizičkog rada i novčanih sredstava, uz mogućnost održanja stalnog kontinuiteta i povećanja plodnosti zemlje i prinosa kultura, baštovan mora: da prizna (oslanjajući se na radove Ovsinskog) da bilo koje zemljište sadrži u sebi kalijum, fosfor, kalcijum, magnezijum, sumpor – u velikim količinama, većim ... Read More »