Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bakterije

Tag Archives: bakterije

BIOFUMIGATORI za siguran početak

biofumigatori ipard program ekonomija plastenik ostvarena dobit

BIOFUMIGATORI – Gajenjem biljaka u plastenicima postiže se visoka produktivnost i dobar ekonomski efekat, ali i tada se mora paziti na plodored. ?esto se u uzgoju pojavi bolest korena, nematode ako se ne poštuje plodored i posegne se za methyl-bromidom.   Problem sa nematodama je što su one “otporne”- mogu da se umire u nepovoljnim uslovima, za sebe i aktiviraju ... Read More »

Sir i neohodna higijena mleka

sjenička mleko prerada sajam etno

Sir i neohodna higijena – Mleko i mle?ni proizvodi su idelna hrana za ljudsku upotrebu, me?utim mleko je i idealno stanište za razne mikro organizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga ?ine neupotrebljivim za ljudsku ishranu. Jedna od najrasprostranjenija mana sira je rano nadimanje, koja se uglavnom javljaja na prelazu izme?u štalske  i pašnja?ke ishrane i leti kada su prisutne visoke ... Read More »

Agrotehnika primena napredne EM tehnologije

AGROTEHNIKA prirodne zemljoradnje – Trude?i se da izvu?e maksimum koristi primenom agrotehnike prirodne zemljoradnje, sa minimumom uloženog fizi?kog rada i nov?anih sredstava, uz mogu?nost održanja stalnog kontinuiteta i pove?anja plodnosti zemlje i prinosa kultura, baštovan mora: da prizna (oslanjaju?i se na radove Ovsinskog) da bilo koje zemljište sadrži u sebi kalijum, fosfor, kalcijum, magnezijum, sumpor – u velikim koli?inama, ve?im ... Read More »