Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bakterije kao dodaci silaži

Tag Archives: bakterije kao dodaci silaži

Enzimi i bakterije kao dodaci silaži, bolji kvalitet

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

 Enzimi i bakterije – Dodaci, koji mogu biti razli?itih hemijskih, fizi?kih i fizioloških karakteristika, po potrebi dodaju se pripremljenoj masi za siliranje, da bi poboljšali fermentaciju, o?uvali i pove?ali kvalitet silaže, smanjili gubitak hranljivih materija i ujedno poboljšali ukus,miris i druga svojstva silaže. Oni se mogu upotrebljavati kao prirodna-ugljenohidratna hraniva, ili se koriste na bazi prirodnih ili sinteti?kih jedinjenja kao ... Read More »