Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bakar primena

Tag Archives: Bakar primena

Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

vinova loza

Bakar primena – bakar je elemenat koji zauzima zna?ajno mesto u strukturi hlorofila i sastavni je deo jednog broja enzima. Veoma je bitan za formiranje ?elijkog zida, transport elektrona i oksidacione procese u ?eliji. On uti?e na lignifikaciju (odrvenjavanje) ?elijskog zida pa zato i nije slu?ajno da se preporu?uje tretman bakarnim fungicidima u zadnjim fazama razvoja biljke. Nepokretan je u ... Read More »