Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bagrem medonosan

Tag Archives: Bagrem medonosan

Bagrem medonosan, hrani i čuva Vaše zdravlje

Bagrem medonosan – Robinia pseudoacacia, poti?e iz isto?nog dela Severne Amerike, odakle je po?etkom 17. veka prenesen u Evropu. Invazivna je vrsta i nije probira? zemljišta, mada mu više pogoduju peskovita i rastresita zemljišta. Kod nas se najviše odoma?io na ravnim, peskovitim i umereno vlažnim terenima, uz puteve i me?e. Zbog svog mo?nog i gusto razgranatog korenja, sadi se za ... Read More »