Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: badem u proleće

Tag Archives: badem u proleće

Badem – način uzgoja i negovanja badema

badem

Badem predstavlja cenjeno, vrlo kalori?no i hranjivo vo?e, kako na doma?em, tako i na inostranom tržištu. Plodovi sadrže kvalitetne masno?e, belan?evine, ugljenehidrate, mineralne i aromatske materije, vitamine. Osim velike upotrebe u doma?em kulinarstvu, zna?ajna je njegova uloga i u prehrambenoj, farmaceutskoj, kondi-torskoj i kozmeti?koj industriji.Badem je najstarija kultura koja se po?ela uzgajati na našem podru?ju. Danas se badem najviše uzgaja ... Read More »