Monday, 10 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bačko Gradište

Tag Archives: Bačko Gradište

SPELTA JEVTIĆ pšenica starog Egipta

setva optimalnipšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan setva pšenice suzbijanje bolesti pšenica uslovi

 SPELTA JEVTI? . U Egiptu,  vreme faraona se uzgajala spelta- pre 5.000 godina. Bila je žitarica koja se izvozila u Rimsko carstvo i uticala je na vojne pohode legionara. Svaki vojnik je nosio uz sebe porciju žita koja mu  je tokom dugih marševa  davala snagu. Spelta je specifi?na jer njeno zrno okružuju dva omota?a:pleva i ljuska. Takva osobina je doprinela ... Read More »

Energetska efikasnost uslov za modernu izgradnju

energetska efikasnost

Energetska efikasnost – Troškovi života  su u značajnom porastu, ali raste i svest o nužnosti uštede energije i zaštiti životne sredine. Svaki novi objekat mora da ispuni zahtev za malim utroškom energije. Vreme je da se zapitate kako to postići uz istovremenu uštedu materijala i vremena neophodnog za gradnju “štedljive” kuće. Primenom novih, modernih materijala se može postići da trošak grejanja tokom zime, ... Read More »