Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bačko Gradište

Tag Archives: Bačko Gradište

SPELTA JEVTIĆ pšenica starog Egipta

pšenica spelta razmena sumpor nužan

 SPELTA JEVTIĆ . U Egiptu,  vreme faraona se uzgajala spelta- pre 5.000 godina. Bila je žitarica koja se izvozila u Rimsko carstvo i uticala je na vojne pohode legionara. Svaki vojnik je nosio uz sebe porciju žita koja mu  je tokom dugih marševa  davala snagu. Spelta je specifična jer njeno zrno okružuju dva omotača:pleva i ljuska. Takva osobina je doprinela ... Read More »

Energetska efikasnost uslov za modernu izgradnju

Energetska efikasnost – Troškovi života  su u značajnom porastu, ali raste i svest o nužnosti uštede energije i zaštiti životne sredine. Svaki novi objekat mora da ispuni zahtev za malim utroškom energije. Vreme je da se zapitate kako to postići uz istovremenu uštedu materijala i vremena neophodnog za gradnju “štedljive” kuće. Primenom novih, modernih materijala se može postići da trošak grejanja tokom zime, ... Read More »