Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: bačkimonoštor

Tag Archives: bačkimonoštor

Rakija SFRJ – Bački Monoštor, 25. novembar 2017.

rakija sfrj

Rakija SFRJ – u Ba?kom Monoštoru 25. novembar 2017. SFRJ (Sto Fela Rakije Jugoslavije) je manifestacija koja se održava povodom 29. novembra – Dana republike, praznika “Stare Jugoslavije”. Uz predstavnike iz svih bivših jugoslovenskih republika, svoje “fele” rakije predstavljaju proizvo?a?i iz Ba?kog Monoštora i okruženja. Na SFRJ Rakijadi intonira se himna Jugoslavije, sluša se muzika iz doba SFRJ, obavezan je i ... Read More »