Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: azotno đubrivo

Tag Archives: azotno đubrivo

Sintetičko azotno đubrivo nanosi štete oranicama ?

 U dva izveštaja objavljena u casopisu JEQ (Journal of Environmental Quality) i sa nešto širim prikazom u onlajn ?asopisu Grist pod naslovom – NOVO ISTRAŽIVANJE: SINTETI?KI AZOT RAZARA KARBON U ZEMLJIŠTU I POTKOPAVA ZDRAVLJE ZEMLJIŠTA – oni iznose rezultate svog istraživanja koji ?e imati ogroman zna?aj za budu?nost poljoprivrede.  Ovaj tim nau?nika (Richard Mulvaney, Saeed Khan, i Tim Ellsworth) zapravo ... Read More »

Mikrobiološka đubriva obezbeđuju visok prinos

Mikrobiološka ?ubriva Veliki prinosi i dobri ekonomski rezultati u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji podrazumevaju potpunu agrotehniku, odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu ?ubriva, kompeksnu zaštitu biljaka od bolesti i šteto?ina kao i maksimalno koriš?enje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali, sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života. Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, uti?e da ... Read More »