Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Azot

Tag Archives: Azot

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

Elementi neophodni za razvoj – Od svih hranivih makro i mikro elemenata azot, fisfor i kalijum imaju najve?i prakti?an zna?aj i moraju se redovno unositi u zemljište u obliku ?ubriva. Azot je konstitutivni elemenat. U?estvuje u izgradnji belan?evina, nukleinskih kiselina, hlorofila. On je najvažniji elemenat me?u jednako važnim. Azot se u zemljištu nalazi u organskom i mineralnom obliku. Biljkama je ... Read More »

Salata – manjak važnih elemenata u razvoju

salata

Salata – manjak važnih elemenata. ?este nedoumice poljoprivrednih proizvo?a?a, fiziološke promene i simptomi nedostataka hranjivih elemenata li?e  na simptome bolesti, zato je jako bitno prepoznati simptome i iste suzbiti i nastaviti uspešnu proizvodnju.  Azot – Usled nedostatka azota donji listovi žute od ruba ka unutrašnjosti. Cela površina lista, lisna masa i nervatura. Nedostatak azota rešavamo tretmanom azotnim ?ubrivom u nitratnom ... Read More »

Pojava azotne depresije i đubrenje u jesenjem periodu.

tritikale psenica pojava azotne depresije

POJAVA azotne DEPRESIJE i ?ubrenje u jesenjem periodu. Poznato je u poljoprivrednoj praksi da se vrlo ?esto lome koplja u vezi primene mineralnih hraniva. Jedno od najproblemati?nijih pitanja je primena azota u jesenskom razdoblju. U ovom tekstu naves?emo jedan od pogleda u vezi  koli?ina i vremena primene azotnih hraniva. Osnovu u ratarskoj proizvodnji predstavljaju osnovna obrada i osnovno ?ubrenje. U ... Read More »

Tri elementa koji garantuju dobar prinos

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Tri elementa koji garantuju dobar prinos. Azot, fosfor i kalijum su deficitarni elementi u našim zemljišta. Obi?no se isti?e da je azot najvažniji me?u neophodnim hranljivim elementima za biljke, da je sinonim plodnosti, nosilac prinosa i element u prvom minimumu. Posebno isticanje pojedinih biogenih elemenata je neopravdano jer ako je bilo koji elementa iz grupe neophodnih elemenata za normalan rast, ... Read More »

VODOTOPIVA đubriva su nezamenjiva

vaši plamenjača krompira

Vodotopiva ?ubriva su nazamenjiva – Savremena proizvodnja i redovna upotreba ?ubriva dovela je do zna?ajnog smanjenja zone korenovog sistema kod gajenih biljaka. To je razlog više da se pravilno i pravovremeno upotrebe vodotopiva  NPK  djubriva razli?itih  formulacija predvi?enih  za razli?ite faze vegetacije biljaka. Intenzivno povrtarstvo zahteva kvalitetna i visoko izbalansirana ?ubriva.Vodotopiva djubriva moraju  biti   stvorena na bazi kalijum nitrata sa ... Read More »

Kukuruz setva u optimalnom roku – do kraja aprila

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Kukuruz setva – kukuruz je naša najvažnija biljna vrsta i ove godine zauze?e najve?e poljoprivredne površine. Zemljište se sastoji od mineralnih materija, vode i organske materije. Organsku materiju zemljišta ?ine humus, koren biljaka i živi organizmi. Živi organizmi su bakterije, gljive, kišne gliste i ostale životinje. Jedna šaka plodne zemlje iz bioaktivnog gornjeg sloja sadrži više živih organizama nego što ... Read More »

Prihrana biljaka za brz početak vegetacije

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Prihrana biljaka – prole?e je vreme kada se beleži nagli rast biljaka i potrebno je dostaviti im sve neophodne elemente. Predlog je da primenite ?ubriva koja daju lako pristupa?an azot koji garantuje maksimalni efekat primene ?ubriva. Kompanija Borealis L.A.T. Vam predlaže –  COMPLEX 15/15/15+7SO3+Zn pruža dugotrajan efekat azota – jer sadrži azot i u obliku amonijaka i nitrata – što ... Read More »

Borealis L.A.T. predstavlja uredjaj N-Pilot®

n pilot

Borealis L.A.T predstavlja novi ure?aj N-Pilot® u Srbiji. Inovativni novi dijagnosti?ki ure?aj Kompanija Borealis, vode?i snabdeva? inovativnih rešenja u oblasti poliolefina, baznih hemikalija i ?ubriva, objavljuje da njena vode?a kompanija za veleprodaju i distribuciju ?ubriva, Borealis L.A.T, pokre?e N-Pilot®, novi inovativni dijagnosti?ki ure?aj, ?iji je cilj da pomogne u optimizaciji primene azotnog ?ubriva u Srbiji. U svetlu globalnog izazova o ... Read More »

Zemljište u Vojvodini – analiza minerala za dobar rod

IPARD zemljište

 Zemljišta Vojvodine su i dalje dominantno neutralne i alkalne reakcije. Posebnu pažnju treba posvetiti spre?avanju dalje alkalizacije zemljišta. Sadržaj pristupa?nog fosfora je zadovoljavaju?i i omogu?ava da se upravo ovakvim akcijama racionalizuje njegova primena. Tako?e, sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, pa ?ak i do vrlo visokog i omogu?ava zna?ajnu racionalizaciju ?ubrenja ovim elementom.    Kontrolom plodnosti zemljišta u okviru ... Read More »

POVRĆE neophodni elementi za njihov razvoj

POVR?E neophodni elementi – Priroda nam uzvra?a onoliko koliko joj dajemo.Ono što od nje uzmemo moramo joj vratiti. Samo pravilno ishranjena biljka može ostvariti svoj genetski potencijal i dati o?ekivane prinose. Obezbe?enost biljaka mineralnim materijama zavisna je od usvojenoj koli?ini hranjivih elemenata, ali i njihovoj pokretljivosti, i sposobnosti premeštanja unutar biljke.Razlikujemo: Akropetalni smer premeštanja hraniva: svi elementi su u tom ... Read More »