Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Azot – načini usvajanja

Tag Archives: Azot – načini usvajanja

Azot – načini usvajanja azota tokom prihrane

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

Azot – načini usvajanja, pitanje kojim se treba pozabaviti je kojim oblikom azota treba ?ubriti biljke,koji oblik azota ima bolji efekat na rast i razvoj biljaka a isto tako  i na prinos i kvalitet biljaka. Biljke uzimaju azot u vidu amonijačnog i nitratnog jona. Osim jona biljke mogu asimilovati i neka organska jedinjenja azota. Za praktičnu ishranu biljaka od organskih ... Read More »