Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Azot – načini usvajanja azota tokom prihrane

Tag Archives: Azot – načini usvajanja azota tokom prihrane

Azot – načini usvajanja azota tokom prihrane

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema

Azot – na?ini usvajanja, pitanje kojim se treba pozabaviti je kojim oblikom azota treba ?ubriti biljke,koji oblik azota ima bolji efekat na rast i razvoj biljaka a isto tako  i na prinos i kvalitet biljaka. Biljke uzimaju azot u vidu amonija?nog i nitratnog jona. Osim jona biljke mogu asimilovati i neka organska jedinjenja azota. Za prakti?nu ishranu biljaka od organskih ... Read More »