Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: auksini

Tag Archives: auksini

Auksini hormoni rasta pomažu cvetanja voćkama

jabuka grancice nakon berbe

Auksini hormoni rasta potpomažu  rast biljnih organa. Pored uticaja na rast biljnih organa, ostvaruju i mnoge druge fiziološke efekte, poput stimulacije cvetanja ili partenokarpije.  prisutan prirodni auksin je indol-3-sirćetna kiselina (IAA).  Način delovanja Deluju na sličan način kao i drugi hormoni. Na primeru ubrzavanja rasta, izduživanja ćelija to se može predstaviti kroz sledeće etape: 1. /  na mestu delovanja vezuje ... Read More »