Monday, 22 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: aukcija stoke

Tag Archives: aukcija stoke

Poljoprivredni sajam Novi Sad, 13-19.maj 2017.

sajam agro info tel

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu po 84. put. Pre osamdeset godina Me?unarodni poljoprivredni sajam je pod kupolama ugostio prve izlaga?e iz inostranstva – Bugare koji su izlagali živinu, a pre 60 godina, 1957, uvršten je u sajmove me?unarodnog i opštejugoslovenskog karaktera. Poslednjih nekoliko godina broj stranih izlaga?a je u porastu, što najzna?ajniju priredbu Novosadskog sajma i najve?i agrobiznis doga?aj u ... Read More »