Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: aromatično bilje

Tag Archives: aromatično bilje

Lekovito i aromatično bilje za veću dobit

Lekovito i aromati?no bilje – Veliki broj lekovitih i aromati?nih vrsta ima sitno seme, pa je potrebna velika pažnja u pripremi setvenog sloja i u samoj setvi. Za direktnu setvu u polje koriste se specijalne sejalice koje olakšavaju i ubrzavaju posao, a u nekim slu?ajevima mogu da se koriste i adaptirane klasi?ne sejalice. Direktnom setvom u polje zasniva se samo ... Read More »

Aromatično bilje – sušenje kao vid čuvanja

Aromati?no bilje – Sušenje je jedan od najstarijih na?ina konzerviranja, odnosno prerade svežeg biljnog materijala. Koristi se vrlo ?esto kao glavni na?in obrade, posle skupljanja ili njegove proizvodnje u polju, radi smanjivanja vlage u ubranim biljnim delovima na nivo koji obezbe?uje nesmetano ?uvanje, odnosno manipulaciju do kona?ne upotrebe. Sveže biljne delove koji predstavljaju rod treba sušiti tako da sa?uvaju boju ... Read More »