Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: aromatičnih materija.

Tag Archives: aromatičnih materija.

BOLJI PRIRAST uz pomoć aromatičnih materija

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

BOLJI  PRIRAST – Veliki broj faktora uti?e na konzumaciju hrane uklju?uju?i energetsku vrednost krmnih smeša, ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu naseljenosti, pol, genetsku naslednost, ukusi miris hrane. Mnogi od ovih faktora mogu se kontrolisati pravilnom organizacijom. Jedan od njih uklju?uje izbor aromati?nih materija. Ukus hrane kod svinja ima veliki uticaj u ishrani svinja, jer su te životinje probirljive po pitanju ... Read More »