Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: april

Tag Archives: april

Vinski podrum u aprilu zahteva pažnju

vino prvi pretok

Vinski podrum u aprilu je poznat po znatnijem porastu temperature: prose?ne dnevne su preko 10 ° C. One mogu znatno uticati i na temperaturu podruma i ponašanje vina u njemu. Zbog toga je bitno da se strogo vodi ra?una o ?uvanju akomulirane hladno?e u podrumu. Eventualna provetravanja ?initi samo no?u. Redovni poslovi u podrumu su i dalje isti: održavanje higijene ... Read More »