Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Apopleksija kajsije

Tag Archives: Apopleksija kajsije

Apopleksija kajsije kako se boriti protiv

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara kajsija rodne apopleksija kajsije kajsija generativne

Apopleksija kajsije predstavlja veliki problem za njeno gajenje i širenje u agroekološkim uslovima kakvi vladaju kod nas. Postoje dosta tumačenja uzroka ove pojave. Svi činioci prema načinu delovanja na pojavu apopleksije mogu da se razvrstaju u tri grupe: ekološki činioci, biološki činioci neparazitne prirode i biološki činioci parazitne prirode. Apopleksija kao pojava prevremenog iznenadnog sušenja kajsije vrlo je raširena i to ... Read More »