Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ap vojvodina

Tag Archives: ap vojvodina

Konkurs bespovratna sredstva sajmovi AP Vojodina

zakon o poljoprivrednom konkurs bespovratna

Konkurs bespovratna sredstva – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizovanja regionalnih I međunarodnih sajmova u AP Vojvodini 2017. godine  Cilj Konkursa je podrška razvoju ekonomije i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje organizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija (u daljnjem tekstu: Regionalni sajam). Visina sredstava Sekretarijat  dodeljuje bespovratna sredstva, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, a namenjena su ... Read More »

Konkurs za opremanje, efikasnost farmi AP Vojvodina

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost

Konkurs za opremanje pove?anje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. Predmet je dodela bespovratnih sredstava za sufinanciranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ov?arskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hla?enje i skladištenje . VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA Za realizaciju konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za ... Read More »

Konkurs – sertifikacija bezbednosti i kvaliteta -AP Vojvodina

sjenička mleko prerada sajam etno

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini. Namena i visina sredstava Sredstva po ovom ... Read More »

Konkursi za bespovratna sredstva AP Vojvodina

zakon o poljoprivrednom konkurs bespovratna

Konkursi AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je raspisao dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvo?a?ima. Konkursi ?e biti otvoreni do 15. novembra. Konkursi su raspisani sa ciljem podizanja tehni?ko – tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, pa ?e iz bužeta AP Vojvodine biti sufinansirane investicije u fizi?ka sredstava gazdinstava. – Bespovratna sredstva su namenjena za opremanje hladnja?a, nabavku ... Read More »