Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ap vojvodina

Tag Archives: ap vojvodina

Konkurs protivgradne mreže i novi zasadi- AP Vojvodina

bibaum sistem sadni materijal ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad voćnjak đubrenje mladih konkurs protivgradne

Konkurs protivgradne mreže i novi zasadi voća, vinove loze i hmelja – AP Vojvodina Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini u AP Vojovdina. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih ... Read More »

Konkurs bespovratna sredstva sajmovi AP Vojodina

zakon o poljoprivrednom konkurs bespovratna

Konkurs bespovratna sredstva – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizovanja regionalnih I međunarodnih sajmova u AP Vojvodini 2017. godine  Cilj Konkursa je podrška razvoju ekonomije i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje organizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija (u daljnjem tekstu: Regionalni sajam). Visina sredstava Sekretarijat  dodeljuje bespovratna sredstva, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, a namenjena su ... Read More »

Konkurs za opremanje, efikasnost farmi AP Vojvodina

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost kalijum manjak ispaša trave na pašnjacima mineralni sastav trave kaolekovi

Konkurs za opremanje pove?anje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. Predmet je dodela bespovratnih sredstava za sufinanciranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ov?arskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hla?enje i skladištenje . VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA Za realizaciju konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za ... Read More »

Konkurs – sertifikacija bezbednosti i kvaliteta -AP Vojvodina

sjenička mleko prerada sajam etno mleko jogurt, kefir sir kako

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini. Namena i visina sredstava Sredstva po ovom ... Read More »

Konkursi za bespovratna sredstva AP Vojvodina

zakon o poljoprivrednom konkurs bespovratna

Konkursi AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je raspisao dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvo?a?ima. Konkursi ?e biti otvoreni do 15. novembra. Konkursi su raspisani sa ciljem podizanja tehni?ko – tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, pa ?e iz bužeta AP Vojvodine biti sufinansirane investicije u fizi?ka sredstava gazdinstava. – Bespovratna sredstva su namenjena za opremanje hladnja?a, nabavku ... Read More »