Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: anuitet

Tag Archives: anuitet

Konkurs krediti za poljoprivredu – dugoročni

porast stabala mašinsko orezivanje konkurs krediti sadnja

Konkurs krediti za poljoprivredu – tokom godina razvoja gazdinstva poljoprivrednici moraju stalno ulagati u mehanizaciju, kupovinu zemljišta, nabavke sistema za navodnjavanje, zaštitu … Veoma je teško sakupiti dovoljno sredstava za investiciju. Razvojni Fond AP Vojvodine je u mogućnosti da Vam reši tu dilemu – povoljni dugoročni krediti uz 2 -3 % kamate na godišnjem nivou, uz grace period 12 -24 ... Read More »

Krediti RFV za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

krediti rfv poljo fest traktor kako izabrati konkurs za traktore ipard podsticaji javni poziv ipard meliorativna

Krediti RFV za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodina d.o.o. Novi Sad raspisuje  KONKURS ZA DUGORO?NE KREDITE ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNNE MEHANIZACIJE  Osnovni ciljevi dodele kredita su osiguranje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapre?enja sektora poljoprivrede putem pove?anja nivoa  tehni?ke opremljenosti, pove?anja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, pove?anja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. Za realizaciju ... Read More »

Krediti sa povoljnijim kamatama donosi UAP

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program

 Krediti sa povoljnijim kamatama- Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i na?inu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaklju?ila ugovor do 1. decembra 2017. godine, saopštila je Uprava za agrarna pla?anja. Prvobitni rok je bio 1. novembar. Kamata, grejs ... Read More »

Krediti za podizanje voćnih i vinogradarskih zasada

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje rekonstrukcija vinograda

Kredit – USLOVI za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vo?a i vinograda u 2017. godini       Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti ?e se realizovati isklju?ivo na teritoriji AP Vojvodine. Krediti ?e biti odobravani za nabavka sadnica loznih kalemova, stubova, žice u vinogradarstvu, kao i nabavku ... Read More »