Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: antocijani

Tag Archives: antocijani

Grožđe i njegovo bogatstvo antocijana

maceracija kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Grožđe predstavlja dobar izvor polifenola, jedinjenja koja karakterišu njihov antioksidativni potencijal, koji može štititi od ateroskleroze. Fenolna jedinjenja u grožđu, posebno polifenolni flavonoidi, odlikuju se brojnim biološkim aktivnostima (Pezzuto, 2016). Oksidativna moć fenolnih jedinjenja prisutnih u grožđu, a time i u vinu, je dvadeset puta veća nego vitamina E i pedeset puta veća nego vitamina C, što čini grožđe i ... Read More »

Bojadiser sorta bogata antocijanima

defolijacija vinove loza mikrobioloska bojadiser sorta PEPELJASTI GROŽDJANI POSEBNE sorte

Bojadiser sorta – Danas u svetu postoji preko 11 000 sorti vinove loze. Manji broj sorti (100 – 150) se komercijalno gaji na većim površinama dok se ostale gaje sporadično na manjim površinama, u kolekcionim zasadima ili u zasadima za potrebe tzv. “Banke gena” u vinogradarstvu. Među sortama dominiraju vinske sorte sa preko 90 % ukupnih vinogradarskih površina a na oko ... Read More »