Sunday, 17 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Antibiotici i sulfonamidi

Tag Archives: Antibiotici i sulfonamidi

Lečenje životinja, ne lečite ih sami

Le?enje životinja. Na našim gazdinstvima je veoma ?esta pojava da proizvo?a?i sami le?e svoje životinje, oslanjaju?i se pri  tome na svoje iskustvo ili konsultovanje sa drugim proizvo?a?ima koji su imali iste probleme. Nema sumnje da ta iskustva nisu dragocena, ali bez prisustva stru?nih lica (pre svega veterinara), doga?aju se krupne greške koje mogu ugroziti pre svega zdravlje ljudi ako se ... Read More »

Ishrana krava muzara odlučuje kvalitet

mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

Ishrana krava muzara – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva, a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana opterećenost organa za varenje hranom nepovoljno deluje na tok varenja, opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja. ... Read More »